Build Up the Future Growth with Innovation!!!! นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่ ในงาน IOP Day 2021

31 กรกฎาคม 2564

🏣 Build Up the Future Growth with Innovation!!!! นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่ ในงาน IOP Day 2021

🎯 กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง! กับงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งนี้ท่านจะได้พบกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

 

ซีอีโอแห่งไวซ์ไซท์ (WISESIGHT) ผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก กับหัวข้อ "Innovation Matters"

 

ผู้บริหารจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด องค์กรนวัตกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม กับหัวข้อ "Building Culture of Innovation"

 

📆 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/TSfw5vwuTP87F9BZ7

🤝 ภายใต้โครงการร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย IFI & TRIS Academy

#NIA #IFI #TRIS #IOP #ILP