6 มิติ ของภาพอนาคต ความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤต COVID-19

 31 มีนาคม 2564

6 มิติ ของภาพอนาคต ความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤต COVID-19

(6 SCENARIOS OF TRANSFORMATION AFTER COVID-19)

 

แนวโน้มสถานการณ์การแก้ปัญหาโควิด-19 ในประเทศไทย

  • เน้นควบคุมให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำที่ควบคุมได้และสังคมมีเสถียรภาพ

  • ระยะเวลาประมาณ 18 เดือน หรือจนกว่าจะมีวัคซีน + ประชากรมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น

  • กิจกรรมขนาดใหญ่และสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งแพร่โรคสำคัญยังควบคุมเข้มงวด

  • การเฝ้าระวังและคาดการณ์การแพร่ระบาดต่อเนื่องในระดับพื้นที่และประเทศ

  • มาตรการลดความเสี่ยงและทยอยเปิดภาคบริการ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่พร้อม

 

จากแนวโน้มสถานการณ์การแก้ปัญหาโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ผ่านมาหลายท่านอาจสงสัยว่า “ถ้าวิกฤตโควิด-19 สิ้นสุดลงประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไร? วิถีชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไร? สังคมไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน? เศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร?” วันนี้ขอนำเสนอ 6 มิติ ของภาพอนาคต ความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤต COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้ มาดูกันค่ะว่ามีภาพอนาคตอะไรบ้าง

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #6ScenariosCOVID-19 #NIA

ดาวน์โหลด PDF