ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคใต้

4 กันยายน 2563

🎊🔵 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคใต้  🔵🎊

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานตัดสินรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องแมคโนเลีย  โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

🔵 โดยมีคณะกรรมการในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ​ระดับภูมิภาค พื้นที่ใต้ ได้แก่

  1. ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

(รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.)

  1. รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

(รองอธิการบดี มอ. วิทยาเขตปัตตานี)

  1. คุณอับดุลรอแม ตาเละ

(ผู้บริหาร บริษัท IDIO FILM สตูดิโอ จำกัด)

  1. คุณฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ

(เจ้าของรางวัลชนะเลิศ หนังสั้นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Singapore Internation Film Festival)

🔵 โดยมีผลการตัดสินดังต่อไปนี้

🥇รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม MIRAi ชื่อผลงาน Knowledge Exchange ปันความรู้สู่ด้ามขวาน By MIRAi

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Shake The World ชื่อผลงาน ศรัทธา

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม AJPT ชื่อผลงาน วัวชน 2030

🏅รางวัลชมเชยร่วมอีก 7 ทีมได้แก่

1) ทีม  Rotate ชื่อผลงาน A Day

2) ทีม Excluz ชื่อผลงาน Future Of Life

3) ทีม Limitless ชื่อผลงาน Southern tourism of the future world

4) ทีม Divergent ชื่อผลงาน Unlimited Future อนาคตดี ไร้ขีดจำกัด

5) ทีม แสงเทียน ชื่อผลงาน ความแตกต่างที่ลงตัว

6) ทีม ชาบู ชื่อผลงาน TWIN

7) ทีม SWEETIE THREE ชื่อผลงาน EDIBLE WASTE

#NIA #IFI #NIACC2020 #ImagesOfFutures #CreativeContest2020