10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ FUTURELAND เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

4 กันยายน 2563

🎊🔵 ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ FUTURELAND เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) 🔵🎊

🔹มาร่วมแสดงความยินดี ให้กำลังใจ และรับชมผลงานพร้อมกันทั้ง 10 ผลงาน ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

🔹ณ ห้องแมคโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/niacreativecontestsouthern/

 #NIA #IFI #NIACC2020

#ImagesOfFutures #CreativeContest2020