โรงงานผลิตพืชสำหรับผลิตสมุนไพรมูลค่าสูง (PLANT FACTORY FOR HIGH VALUE HERB)

7 ธันวาคม 2563

โรงงานผลิตพืชสำหรับผลิตสมุนไพรมูลค่าสูง (PLANT FACTORY FOR HIGH VALUE HERB)

กระแสความสนใจในเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชในประเทศไทยมีความเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ผลักดันในเชิงนโยบายโดยมอบหมายให้ทาง สวทช. จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตพืช และในปี 2019 สวทช. ได้เปิดตัวโรงงานผลิตพืชขนาด 1,200 ตารางเมตร ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพสูงได้

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #PlantFactoryForHighValueHerb #NIA

 ดาวน์โหลด PDF