โค้งสุดท้ายของการส่งผลงานกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต (Images of Future) โครงการ NIA Creative Contest 2020 พื้นที่ภาคเหนือ

7 สิงหาคม 2563

🟢 โค้งสุดท้ายของการส่งผลงานกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต (Images of Future) โครงการ NIA Creative Contest 2020 พื้นที่ภาคเหนือ 🟢

📌ส่งผลงานได้

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 สิงหาคม 2563

📌📌📌สามารถส่งผลงานได้ที่: shorturl.at/ptxX0

สอบถามเพิ่มเติม: 054-46-6666 ต่อ 3711-3714 หรือ 093-1373612 (คุณกานต์พิชชา/คุณเบญจมาศ)

ติดตามข้อมูล: Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute

#IFI #ImagesOfFutures #CreativeContest2020