แล้วพบกันวันอาทิตย์นี้ (18 ต.ค. 63) ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา กับกิจกรรมในโครงการ “Phayao Social Foresight”

15 ตุลาคม 2563

📣แล้วพบกันวันอาทิตย์นี้ (18 ต.ค. 63) ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา กับกิจกรรมในโครงการ "Phayao Social Foresight" ... มาร่วมกันออกแบบภาพอนาคตจังหวัดพะเยากันนะครับ

โหลดวีดีโอจากลิงค์นี้ https://web.facebook.com/watch/?v=2826312971027664

📢 หากคุณคือคนนึงที่อยากเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดพะเยา. . .

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม "การนำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น"

👉 ในหัวข้อ ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030

 (The Future of Living in Phayao 2030) ✨

ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา

🎯 กิจกรรมภายในงาน 🎯

- นิทรรศการการนำเสนอภาพอนาคต ณ ลานโปรโมชั่น 1

- เวทีเสวนา และรับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา 2030” ณ SF Cinema โรง 3

- การประกาศผลรางวัลกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ วาดภาพ และคลิปวิดีโอ

แล้วมาเจอกันนะคะ 😄

#SocialForesight #NIA #UniversityofPhayao #UPITI #Phayao