เสวนา “ภาพอนาคตประเทศไทยในมือคนรุ่นใหม่ที่มีแต่คำว่าเป็นไปได้”

26 มิถุนายน 2564

'‘เราเชื่อว่าทุก Element คือองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Innovation Ecosystem
อย่างโครงการนี้ก็เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์และคาดการณ์อนาคตร่วมกัน หากไม่มีคลื่นลูกใหม่ ไม่มีเม็ดทรายใหม่เหล่านี้ Ecosystem นี้ก็อาจจะมีแนวคิดเดิมๆ อยู่'’ - ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

พากลับไปที่บรรยากาศงานแถลงข่าว NIA Creative Contest 2021 (ชมบรรยากาศงานแถลงข่าว ที่นี่ https://bit.ly/3zVWUTO) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนน 2564 ที่ผ่านมา ในเสวนาหัวข้อ “ภาพอนาคตประเทศไทยในมือคนรุ่นใหม่ที่มีแต่คำว่าเป็นไปได้”
.
โดย คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับคุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร Workpoint TODAY คุณณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ผู้ก่อตั้ง Spaceth.co และคุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์
.
NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เปิดเวทีการประกวดวีดิทัศน์ 3-5 นาที ให้คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับอนาคต ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้- 31 กรกฎาคม 2564
.
ส่งไอเดียเข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการ ที่นี่ https://bit.ly/3cXfqBs
.
สอบถามเพิ่มเติม
FB Page : IFI - Innovation Foresight Institute
โทร. 094-989-6698 (อาทิตยา)
อีเมล niacreativecontest@gmail.com
#NIACreativeContest2021