เสวนาออนไลน์✨Southeast Asia Startup Assembly 2020✨หรือ SEASA 2020 ภายใต้ theme หลัก “Startup in the Time of COVID – 19”

2 ธันวาคม 2563

 📣 เสวนาออนไลน์✨Southeast Asia Startup Assembly 2020✨หรือ SEASA 2020 ภายใต้ theme หลัก “Startup in the Time of COVID - 19”🚀

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.30 น.

📌งานสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของกลุ่มธุรกิจ Startup และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและนวัตกรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

🔻ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้จาก QR Code ในโปสเตอร์