เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนา “ผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม” (Innovative Organization: Certified Assessor Program)

5 เมษายน 2564

 

📣สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ TRIS Academy

จัดหลักสูตรพัฒนา "ผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม" (Innovative Organization : Certified Assessor Program) เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม

เปิดรับสำหรับผู้สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

สมัครที่ https://www.tris.co.th/event/innovativeorganizationforassessor/