เปิดพิมพ์เขียวการพัฒนานวัตกรรมของประเทศจีน (CHINA INNOVATION LEADER)

28 ธันวาคม 2563

เปิดพิมพ์เขียวการพัฒนานวัตกรรมของประเทศจีน (CHINA INNOVATION LEADER)

ประเทศที่กำลังจะแซงมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา เพื่อขึ้นเป็นที่ 1 ของโลกอย่างจีน กำลังเบนเข็มยุทธศาสตร์ของการแข่งขันครั้งนี้ใหม่ โดยเปลี่ยนจากการก้าวเป็นที่ 1 ทางด้านเศรษฐกิจเป็น “ผู้นำด้านนวัตกรรม” ซึ่งจีนตั้งเป้าไว้ว่า “จะสร้างเทคโนโลยีบุกเบิกและกุญแจสำคัญทางนวัตกรรมภายใน 15 ปี” โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งการพัฒานวัตกรรมใน 8 สาขา

- ปัญญาประดิษฐ์

- ข้อมูลควอนตัม

- แผงวงจรผสม

- สุขภาพ

- ประสาทวิทยา

- การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์

- วิทยาการและเทคโนโลยีอวกาศ

และ การสำรวจใต้พื้นพิภพและมหาสมุทร

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #ChinaInnovationLeader #NIA

ดาวน์โหลด PDF