อะไรคือผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างแท้จริง คลิปนี้อาจช่วยคุณได้🎯 | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.05 Innovation Result

1 มีนาคม 2565

:: อะไรคือผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างแท้จริง คลิปนี้อาจช่วยคุณได้🎯 | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.05 Innovation Result ::

 

📢 สิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงผลสำเร็จในความพยายามพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ขององค์กร ย่อมเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากศักยภาพของทีมงานและกระบวนการในการพัฒนาความคิด สกัดคุณค่าและส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม แต่การประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์นั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? ติดตามได้จาก [ตอนที่ 5 – Innovation Result] https://youtu.be/7HOMUWDJ3tI?t=2

 

🔎เรียนรู้แนวทางการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมทั้ง 8 มิติตามโมเดล IOM คลิกเลย

>> https://youtube.com/playlist...

#IFI #NIA #IOM #InnovativeOrganization