สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature แถลงข่าวเปิดตัว ‘โครงการ NIA Creative Contest 2021’

21 มิถุนายน 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature แถลงข่าวเปิดตัว 'โครงการ NIA Creative Contest 2021' จัดประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ ซึ่งจะเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับอนาคตในรูปแบบวีดีทัศน์ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ ภายใต้โจทย์ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนที่นี่ https://bit.ly/3cXfqBs