“ร่วมลุ้นผลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563”

1 ตุลาคม 2563

ร่วมลุ้นผลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ว่าบริษัทใดจะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยนำความรู้ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้

เพื่อคัดเลือกองค์กรนวัตกรรมไทยที่มีความโดดเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำการเฟ้นหาผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) การใช้เครื่องมือการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) เพื่อค้นหาองค์กรนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงจากประชาชน 2) การประเมินองค์กร โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) เพื่อวัดศักยภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร และ 3) การลงพื้นที่เยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำนวัตกรรมของแต่ละองค์กร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้ "องค์กรนวัตกรรมดีเด่น" ประจำปี 2563 ที่เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ของการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดีภายในองค์กร

ร่วมติดตามผลการประกวดรางวัลปีนี้ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น. ทาง Facebook Live Streaming ของ @NIAThailand หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nia.or.th/LIVENIAwards2020

#InnovationAward2020 #NIAAwards #InnovativeOrganization #NIA #IFI #IOP