รู้หรือไม่ ⁉️

21 กรกฎาคม 2563

รู้หรือไม่ ⁉️

ประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มาจากการวิจัยและพัฒนา และมีระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เมื่อถึงเวลาวิกฤตมักเลือกที่จะใช้นโยบายในการรักษาแหล่งทุนด้านวิจัยและพัฒนา และมีแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยกว่าประเทศที่ตัดสินใจลดทอนงบประมาณในส่วนนี้ ถอดบทเรียนจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สู่วิกฤตโควิด-19 ในการกำหนดนโยบายนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุนทุนและกลไก 3 แนวทาง ได้แก่ การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้คนรุ่นใหม่ สร้างการหมุนเวียนของแรงงาน และการประคับประคองธุรกิจด้านนวัตกรรม

—————————–

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nia.or.th/frontend/article/WMameY3X5OcGK/editor/files/NIA-IFI.pdf

#NIA #IFI #policy #UNCTAD #RDI #STI #innovation #crisis #COVID