รู้กฎหมาย ก่อน ‘ทำหนัง’

27 กรกฎาคม 2564

ก่อนทำหนัง ต้อง 'รู้กฎหมาย'

เจ้าของ 'ไอเดียที่ผ่านมาคัดเลือก' จะได้รับเข้าอบรมด้านกฎหมายเพื่อปูพื้นฐานก่อนทำหนัง ชวนมาฟัง

📌 ‘คุณเป๋า-ยิ่งชีพ อัชฌานนท์’ ผู้จัดการที่ iLaw

📌 ‘คุณไก่-ณฐพล บุญประกอบ’ ผู้กำกับภาพยนตร์ กับเวิร์คชอป รู้กฎหมาย ก่อน ‘ทำหนัง’

📌 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 l 09.30 - 12.30 น. 📌 ที่ NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP

------

ส่ง ‘ไอเดีย’ เข้ามาเพื่อร่วมคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz

#NIACreativeContest2021