รู้กฎหมาย ก่อน ‘ทำหนัง’

24 สิงหาคม 2564

รู้กฎหมาย ก่อน ‘ทำหนัง’

โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการที่ iLaw และ ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ 'เอหิปัสสิโก'  ดำเนินการสนทนาโดย อาทิตยา บุญยรัตน์ จาก HER Interview

 

Panel Discussion นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ NIA Creative Contest 2021 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) NIA : National Innovation Agency, Thailand ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ Urban Creature เปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมออกแบบอนาคตผ่านไอเดียการผลิตวีดิทัศน์สะท้อนภาพอนาคตและนวัตกรรม ซึ่งไอเดียที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกขัดเกลาจากวิทยากรผู้อยู่เบื้องหลังวงการภาพยนตร์และคนทำงานสร้างสรรค์ โดยทางโครงการได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2564

.

ก่อนที่จะลงมือเปลี่ยนไอเดียเป็นหนังสั้น ทางโครงการร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เตรียมพร้อมให้ผู้ร่วมโครงการ เพื่อความเข้าใจกฎหมายและลิขสิทธิ์การผลิตวีดิทัศน์ ผ่านผู้มีประสบการณ์ตรง ทั้งจากฟากฝั่งกฎหมายและจากคนทำหนัง

.

โอกาสนี้ ชวนทุกคนไปร่วมพูดคุยกับ ‘เป๋า-ยิ่งชีพ อัชฌานนท์’ ผู้จัดการที่ iLaw ซึ่งเป็นหนึ่งคนที่ทำงานด้านกฎหมายและทำงานคาบเกี่ยวกับงานคอนเทนต์ออนไลน์และเป็นคนกฎหมายที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ ‘ไก่-ณฐพล บุญประกอบ’ ผู้กำกับภาพยนตร์นอกกระแส เจ้าของผลงานสารคดีเรื่อง Come and See หรือ 'เอหิปัสสิโก' เป็นหนังทีสิส ที่ได้ฉายในโรงใหญ่และตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปอยู่ในลิสต์อันดับที่มีคนดูมากที่สุดใน Netflix ในตอนนี้

.

#UrbanCreature #ReinventtheWayWeLive #FutureoftheNextGen #NIACreativeContest2021 #NIA #IFI