“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น”

15 เมษายน 2563

“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น”

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ สำหรับ “องค์กร” ที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรทีดี เพื่อการเติบโตและขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

ผ่านช่องทางออนไลน์ http://www.award.nia.or.th/th/organization

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ iop@nia.or.th หรือ 085-041-1855 (จิลลา)

 

เปิดรับใน 3 ประเภท

  • ประเภทที่ 1 องค์กรขนาดใหญ่ (Large Organization)

  • ประเภทที่ 2 องค์กรขนาดกลาง (Medium Organization)

  • ประเภทที่ 3 องค์กรขนาดเล็ก (Small Organization)

รางวัลสำหรับองค์กรนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  • รางวัลดีเด่น จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และใบประกาศเกียรติคุณ

  • รางวัลเกียรติคุณ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ

 

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #องค์กรนวัตกรรมดีเด่น #NationalinnovationAwards

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #IFI #InnovativeOrganizationProgram #IOP