รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 “รางวัลดีเด่น” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่

8 ตุลาคม 2563

📌รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 

"รางวัลดีเด่น" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS

https://ais-playground-portal.web.app

AIS ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการทำงาน ที่เน้นความกระฉับกระเฉงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัล โดยเน้นการคัดสรรพัฒนาและเปิดโอกาสให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรม

#NIAWARDS #IOP #AIS #NIA #IFI