มรณานุสติ (Once in Memory)

6 ตุลาคม 2564

 

ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021

โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม: ท้อแท้ต้องมาจากต้น

ชื่อผลงาน: มรณานุสติ (Once in Memory)