กิจกรรมตัดสินรางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ

26 สิงหาคม 2563

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมจัดกิจกรรมตัดสินรางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ

ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงภาพยนต์ 3 SF Cinema Tops Plaza Phayao

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้มากด้วยความสามารถ ประกอบด้วย

 1. 1. คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้าง)

 2. 2. คุณบัณฑิต ทองดี (ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้าง)

 3. 3. คุณธนิก จตุรพักตรารักษ์(ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโปรดักชั่นเฮ้าส์ รับผลิตสื่อโฆษณาภาพยนตร์)

 4. 4. คุณสันธิวัฒน์ พิทักษ์พล (ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา)

โดยผลการตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ

ทีม Happye nding Studio

เจ้าของผลงาน ”เสบียงบุญ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม แมรี่ซูและรีนิท

เจ้าของผลงาน”พิพิธภัณฑ์วันพรุ่งนี้”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

ทีม SD PRODUCTION

เจ้าของผลงาน “The Winner ใครชนะ”

และรางวัลชมเชยร่วมอีก 7 ทีมได้แก่

 1. 1. ทีม เหนือเมฆ

ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์อากาศ ดี๊ดี ตราสูดปรื๊ด

 1. 2. ทีม UP Dai

ชื่อผลงาน Next Station

 1. 3. ทีม Lendkong

ชื่อผลงาน ทรัพยากร (ดับ) โลก

 1. 4. ทีม จิปาถะ

ชื่อผลงาน เลือน

 1. 5. ทีม ต๊ะต่อนยอน

ชื่อผลงาน in the forest

 1. 6. ทีม ก๋วยสลาก

ชื่อผลงาน Change

 1. 7. ทีม สามเกลอ

ชื่อผลงาน พริบตา

โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้นำเสนอแนวคิดด้านมุมมองอนาคตของพื้นที่ และแนวคิดในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชน ต่อไป

 

#NIA #IFI #NIACC2020 #ImagesOfFutures #CreativeContest2020