ผลกระทบและการฟื้นตัวภาคอุตสาหกรรมและพลังงานท่ามกลางวิกฤต COVID-19

15 เมษายน 2563

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ธุรกิจและบริการหลายแห่งต้องหยุดให้บริการ บริษัทต้องปิดตัวลง โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องเปลี่ยนไปผลิตเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการเกิดขึ้นของกระแสการทำงานระยะไกลและการสาธารณสุขทางไกล มาดูกันว่าภาคอุตสาหกรรมและพลังงานจะได้รับผลกระทบและมีโอกาสในการฟื้นตัวอย่างไร

Source: Ram Ramasamy - Frost & Sullivan (2020), Mapping the Road to Recovery for the Industrial and Energy Markets Amid COVID-19

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #COVID19 #NIA

ดาวน์โหลด PDF