ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการมองอนาคต (Foresight) จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 21 ตุลาคม 2563

📣ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการมองอนาคต (Foresight) จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจติดต่อได้ที่ ifi@nia.or.th หรือ Inbox มาที่ FB: IFI - Innovation Foresight Institute