ประกาศ “โครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ”

 14 กรกฎาคม 2563

‼️ประกาศ‼️

🟢โครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ🟢

ประกาศรายชื่อ 40 ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 08.30 - 17.30 น.

การบรรยายโดยวิทยากรในหัวข้อ

💫"Inspiration Innovation Foresight”

โดย นายชัยวัฒน์ จันธิมา ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์พะเยา💫

🎬 “Content is the King” โดย คุณฐปกร ทวีศรี 1 ในทีม Creative รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

🧩“Images of Futures: FUTURELAND” โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

🎨 “กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานสร้างสรรค์” โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

🎥🎥และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อร่วมชิงเงินสนับสนุนทีมละ 5,000 บาท🎥🎥

🟢เตรียมตัวให้พร้อม...แล้วพบกัน🟢

 

#IFI #ImagesOfFutures #CreativeContest2020 #NIACC2020