ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Foresight Training: Future of Travelling อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector)

21 เมษายน 2564

Congratulations!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Foresight Training: Future of Travelling อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector)

Online Training ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2564 ผ่านแพลตฟอร์ม Life Long Learning, Zoom Application, Miro, Mentimeter

.

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่านโปรดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอีกครั้ง โดยสแกน QR code ที่ปรากฏในโปสเตอร์ หรือคลิกที่ลิงค์ https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000088 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

.

ทั้งนี้ ทีมผู้จัดงานขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจ หากมีกิจกรรมฝึกอบรมในรอบต่อไปจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ หวังว่าจะได้รับความสนใจจากทุกท่านอีกในครั้งถัดไป

.

ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจามีกร อำนาจผูก

Tel. 090-923-5291

E-mail: jameekorn.a@cmu.ac.th

คุณศุฑามาศ กลิ่นหอม

Tel. 061-493-5905

E-mail: sutamas@nia.or.th

.

#Foresight

#ForesightTraining2021

#FutureofTravelling

#Learntodesignyourfuture

#StrategicForesightforPublicSector

#NIA #IFI #SPP