ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ Foresight Training: Future of Higher Education

21 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ Foresight Training: Future of Higher Education

ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 – 17:00 น.

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่านโปรดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอีกครั้ง โดยสแกน QR code ที่ปรากฏในโปสเตอร์

ทั้งนี้ ทีมผู้จัดงานขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจ หากมีกิจกรรมฝึกอบรมในรอบต่อไปจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ หวังว่าจะได้รับความสนใจจากทุกท่านอีกในครั้งถัดไป

.

ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจามีกร อำนาจผูก

Tel. 090-923-5291

E-mail: jameekorn.a@cmu.ac.th

คุณศุฑามาศ กลิ่นหอม

Tel. 061-493-5905

E-mail: sutamas@nia.or.th

.

#Foresight

#ForesightTraining2021

#FutureofHigherEducation

#Learntodesignyourfuture

#StrategicForesightforPublicSector

#NIA #IFI #SPP