ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector)

4 สิงหาคม 2563

Congratulations !!

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector)

Foresight Training “Learn to design your future”

วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 ณ FutureTales Lab ชั้น 8 อาคาร True Digital Park

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่านโปรดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอีกครั้ง โดยสแกน QR code ที่ปรากฏในโปสเตอร์ หรือคลิกที่ลิงค์ bit.ly/3gslsdd

ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2563

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณอรณีย์ ไชยจิตร

โทร 099-384-8765

E-mail: oranee35@gmail.com

หรือ

คุณศุฑามาศ กลิ่นหอม

โทร. 02-017-5555 ต่อ 632

E-mail: sutamas@nia.or.th

#NIA #IFI #SPP #FTL #Foresight #ForesightTraining #Learntodesignyourfuture #StrategicForesightforPublicSector