ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

8 ตุลาคม 2563

📌 ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

12 องค์กรนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

🔹 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่

   # รางวัลดีเด่น

 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

   # รางวัลเกียรติคุณ

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

🔹 ประเภทองค์กรขนาดกลาง

   # รางวัลดีเด่น

 • บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

   # รางวัลเกียรติคุณ

 • บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด

 • บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด

 

🔹 ประเภทองค์กรขนาดเล็ก

  # รางวัลเกียรติคุณ

 • บริษัท ดีเทคท์ ดีไซน์ จำกัด

 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

 • บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด

 • บริษัท คีนน์ จำกัด

.

"รางวัลด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น" เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM)  (https://iop.nia.or.th)

ขอขอบคุณองค์กรนวัตกรรมทุกแห่งที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมรับพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

#NIAwards #NIA #IFI #IOP