ประกาศผลการตัดสินรางวัล NIA Creative Contest 2021

5 ตุลาคม 2564

📣 ประกาศผลการตัดสินรางวัล NIA Creative Contest 2021

🎞 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

🔭 ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

🏆ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล 5  ประเภทรางวัล ได้แก่

🥇รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ

ทีม: early twenties (or younger?)

ชื่อผลงาน: HUMAN - W022

ชมคลิป: https://youtu.be/JYfn7Uygpog

🥈รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม: ท้อแท้ต้องมาจากต้น

ชื่อผลงาน: มรณานุสติ (Once in Memory)

ชมคลิป: https://youtu.be/KQWRtBx3bkE

🥉รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม: เสือสาวแซ่บ

ชื่อผลงาน: The feminist ชีวิตคนรุ่นใหม่

ชมคลิป: https://youtu.be/LOBr4VUkyTI

🏅รางวัลบทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม

ทีม: early twenties (or younger?)

ชื่อผลงาน: HUMAN - W022

ชมคลิป: https://youtu.be/JYfn7Uygpog

🏅รางวัลภาพและเสียงภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม

ทีม: nmagine creative laboratory (N-LAB)

ชื่อผลงาน: APOGEE

ชมคลิป: https://youtu.be/j60S11Drk3Q

🙏🏻 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ร่วมโครงการ รวมถึงวิทยากรและคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่สะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้

#NIA #NIACreativeContest2021 #NIAWARDS