บรรยายพิเศษ “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต”

 14 พฤศจิกายน 2562

 

เอกสาร 2_องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต

 

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ในหัวข้อ "องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต" ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร

" นวัตกรรม เป็นเพียงผลผลิตของกระบวนการ ... สิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันและก้าวข้ามคู่แข่งได้ คือ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร "

ดาวน์โหลด PDF