บรรยากาศการตัดสินรางวัล NIA Creative Contest 2021

17 ตุลาคม 2564

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) ร่วมกับ Urban Creature ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต ปี 2564 โครงการประกวดวีดิทัศน์ NIA Creative Contest 2021 ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอนำภาพบรรยากาศการตัดสินรางวัล NIA Creative Contest 2021 มาฝากให้ได้รับชมและร่วมแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายและทีมผู้ชนะทุกรางวัลในครั้งนี้พร้อมกันอีกครั้ง

ซึ่งโครงการในปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถกลับไปต่อยอดความคิดและสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนจินตนาการอนาคตที่คิดไว้ โดยได้เรียนเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ มาให้ความรู้ทั้งในด้านการเขียนบท การถ่ายทำ การตัดต่อ รวมไปถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ นอกจากนี้โครงการยังได้จัดให้มีพี่เลี้ยง (Mentoring Session) เพื่อให้คำปรึกษาในระหว่างการพัฒนาผลงาน จนก่อให้เกิดเป็นผลงานวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพมากมาย

NIA และทีมงานทุกท่านต้องขอขอบคุณผู้แข่งขันทุกทีม วิทยากรและกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แล้วพบกันใหม่

#NIA

#NIACreativeContest

#NIACreativeContest2021