ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า ‘การศึกษายุคใหม่’ ในปี 2030 นี้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

29 มิถุนายน 2564

เมื่อห้องเรียนคือ ‘สังคมจำลอง’

เมื่อวิชาการไม่ใช่คำตอบเดียวและการศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้?

ค่ำวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า 'การศึกษายุคใหม่' ในปี 2030 นี้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อต้องเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงมาสู่เรื่องของการปรับตัวด้านการศึกษา คลื่นเทคโนโลยีจะไม่สามารถเข้ามา Disrupt ได้ หากครูเข้าใจบทบาทของครูในระบบการศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนไป และเมื่อนักเรียนเข้าใจบทบาทของตัวเองในฐานะพลเมืองโลก

.

เพื่อต่อยอดการสร้างมิติใหม่ให้การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ระบบการศึกษาไทยควรปรับไปในทิศทางไหน ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีบทบาทในแวดล้อมการศึกษาไทย

.

“อ.ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์” 

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สนใจเรื่องรัฐกับนโยบายการศึกษา สาธารณสุข และนโยบายสวัสดิการ ซึ่งเป็นนักวิชาการ เป็นครูผู้เชื่อว่า ‘ครู’ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยในการกระจายอุดมการณ์ของรัฐไปยังท้องถิ่นต่างๆ

.

“คุณครูสัญญา มัครินทร์” ครูสายเลือดใหม่ใน​สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นครูนักขับเคลื่อนเรื่องการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และคุณครูผู้ริเริ่มโครงการ Lunch & Learn โครงการอาหารโรงเรียนที่อยู่ภายใต้งบ 21 บาทแต่มีคุณค่าด้านโภชนการ

.

“อิรวดี ถาวรบุตร” นักเรียน/ ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Sandee for good สตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นตัวกลางความช่วยเหลือเพื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย ในปี 2019 เธอได้ร่วมแลกเปลียนบนเวทีเสวนาระดับโลกในหัวข้อ “Preparing Our New Generation for Jobs That Don’t Exist Yet” และ “Straight Talk: Living in the Future” ที่มีเนื้อหาว่าด้วยระบบการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันและในอนาคต ที่งาน Techsauce Global Summit 2019

.

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ส่งไอเดียเข้ามาสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz)

.

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute

Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ ✋   https://clubhouse.com/event/mgNBQNWZ

#NIACreativeContest2021