ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า ‘โอกาสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจในการจุดประกายความหวังประเทศหลังยุคโควิดนั้น จะเป็นอย่างไร?

7 กรกฎาคม 2564

โอกาสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจในการจุดประกายความหวังประเทศหลังยุคโควิดนั้น จะเป็นอย่างไร?

ไม่ใช่เพียงภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและใส่ใจกับธรรมชาติมากขึ้น เช่นกัน ใน Virtual Panel Discussion นี้ เราจึงอยากชวนคุยถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าที่หมดอายุ และพลังงาน ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมพลิกมิติด้านประสบการณ์และแนวทางที่จะทำให้ภาคท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง

.

ชวนร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า 'การท่องเที่ยวไทยในอีก 1 ทศวรรษ’ นี้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร โดย Panel นี้ ได้รับเกียรติจาก

.

ศานนท์ หวังสร้างบุญ

ผู้ร่วมก่อตั้ง LUK Hostel - ลุก โฮสเทล ธุรกิจที่ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิด mutual benefits ธุรกิจ-ชุมชนที่ต้องเกื้อกูลกัน

.

ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์

ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ระบบ​เศรษฐกิจที่มีแนวคิดหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน

.

.

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ส่งไอเดียเข้ามาสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz)

.

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute และ Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกันต่อที่ Clubhouse clubhouse.com/event/xqkJ6YVo