ชวนก้าวข้ามสิ่งที่เราคุ้นเคย ชวนคิดใหม่ ชวนจินตนาการถึงแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักเดิมๆ กับ ‘ศานนท์ หวังสร้างบุญ’ และ ‘ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์’

9 กรกฎาคม 2564

ไม่ใช่เพียงภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและใส่ใจกับธรรมชาติมากขึ้น แล้วการท่องเที่ยวยุคหลังโควิดนั้นจะเป็นอย่างไร เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการจุดความหวังให้กับประเทศ
.
ชวนก้าวข้ามสิ่งที่เราคุ้นเคย ชวนคิดใหม่ ชวนจินตนาการถึงแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักเดิมๆ กับ 'ศานนท์ หวังสร้างบุญ' ผู้ร่วมก่อตั้ง LUK Hostel และ SATARANA เครือข่ายพัฒนาเมือง ธุรกิจที่ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิด mutual benefits ธุรกิจ-ชุมชนที่ต้องเกื้อกูลกัน และ 'ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์' ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ระบบเศรษฐกิจที่มีแนวคิดหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
.
Virtual Meetup นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการ ผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ สังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz)
Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่
✋️ clubhouse.com/event/xqkJ6YVo