จะทำอย่างไร เมื่อนวัตกรรมถึงจุดอิ่มตัว? การออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอาจช่วยคุณได้ | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.04 Innovation Process

10 กุมภาพันธ์ 2565

:: จะทำอย่างไร เมื่อนวัตกรรมถึงจุดอิ่มตัว? การออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอาจช่วยคุณได้ | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.04 Innovation Process ::

 

📢 ในยุคของ VUCA world ที่โลกปัจจุบันมีความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการไม่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนอีกต่อไป ดังนั้น องค์กรพึงตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่รองรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อนวัตกรรมเดิมถึงจุดอิ่มตัวอยู่เสมอ [ตอนที่ 4 – Innovation Process] https://youtu.be/sBlCBcFNaRI?t=3

 

🤓 เรียนรู้แนวทางการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมทั้ง 8 มิติตามโมเดล IOM คลิกเลย

>> https://youtube.com/playlist...

#IFI #NIA #IOM #InnovativeOrganization