งานแถลงเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP)

 14 พฤศจิกายน 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ให้สามารถเติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการบนฐานของ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

 

โครงการได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 โดยได้เชิญองค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ บริษัท San Siri, ClaimDi และ Exzy และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนไอเดียในการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

website: iop.nia.or.th

email: iop@nia.or.th