งานแถลงข่าวการประกวดวีดิทัศน์โครงการ NIA Creative Contest 2020

 25 มิถุนายน 2563

งานแถลงข่าวการประกวดวีดิทัศน์โครงการ NIA Creative Contest 2020

📌โดยมีการจัดเสวนาพิเศษจาก
คุณนนทรีย์ นิมิบุตร
กรรมการการประกวดและผู้กำกับภาพยนตร์

คุณพัฒนะ จิรวงศ์
กรรมการการประกวดและผู้กำกับสารคดีภาพยนตร์สั้น

 

 

 

#NIA #IFI #ImagesOfFutures #NIACreativeContest2020