ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 กันยายน 2563

🎊 🔴 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 🔴🎊

📍สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดการงานตัดสินรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงภาพยนตร์ 3 SF Cinema ชั้น 5 สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล โคราช

📍โดยมีคณะกรรมการในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ​ระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

 1. คุณก้องเกียรติ โขมศิริ

    ผู้กำกับภาพยนตร์

 1. คุณยุทธนา บุญอ้อม

     รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส GMM GRAMMY

 1. คุณฉัตร สุภัทรวณิชย์

     อดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด

 1. คุณรัฐพล บุญมี

     ที่ปรึกษา บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จำกัด

โดยมีผลการตัดสินดังต่อไปนี้

🥇รางวัลชนะเลิศ

ทีม คุณเขียว โปรดักส์ชั่น ชื่อผลงาน “THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดล้างศัตรูพืช”

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม Yan-Hwang ชื่อผลงาน “อนัตตา (ANATTA)”

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม 4 Glue ชื่อผลงาน “CV-25 มหันตภัยเชื้อร้ายทลายโลก”

🏅และรางวัลชมเชยร่วมอีก 7 ทีมได้แก่

 1. ทีม สมา​แก๊ง ชื่อผลงาน “Insecta”

 2. ทีม The same team ชื่อผลงาน “MERIT POINT”

 3. ทีม สำเร็จรูปฟิล์ม ชื่อผลงาน “2200 (สองสองศูนย์ศูนย์)”

 4. ทีม Wei Wei ชื่อผลงาน “Fah Sai's Diary”

 5. ทีม BBLXSPUKK ชื่อผลงาน “THE LIFE OF SOMSRI 2220”

 6. ทีม 4 ตัวยี่สิบ ชื่อผลงาน “THE EKE OUT”

 7. ทีม แล้วแต่คุณ ชื่อผลงาน “DR.CAP แคปซูลต่อชีวิต”

#NIA #IFI #NIACC2020 #ImagesOfFutures #CreativeContest2020