ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคกลาง

22 กันยายน 2563

🎊🟠 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคกลาง 🟠🎊


สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าศิลปากร วีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคกลางในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม M01 ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


🟠 โดยมีคณะกรรมการในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคกลาง ได้แก่
1. คุณเจนไวยย์ ทองดีนอก
ผู้กำกับภาพยนตร์
2. คุณมานุสส วรสิงห์
ผู้กำกับภาพยนตร์
3. คุณวิทิต คำสระแก้ว
ผู้กำกับภาพยนตร์
4. คุณวรินทรา บุญชัย

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมทางวิชาการ TPBS
🟠 โดยมีผลการตัดสินดังต่อไปนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม โรงเรียนวัดคลองขุด ผลงาน วงล้อ
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Caffeine Addict ผลงาน The Harbor 2050
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม Inprayground ผลงาน E-Scape Phobia
🏅รางวัลชมเชยร่วมอีก 7 ทีมได้แก่

1) ทีม หาตังซื้อยา ผลงาน Home Coming
2) ทีม ฟิล์มฟิล์มฟิล์ม ผลงาน Bangbuathong the FUTURELAND
3) ทีม MR ผลงาน OFF
4) ทีม Roadside Film ผลงาน The Power Bank
5) ทีม หม่าม้าของอูจู ผลงาน Tides
6) ทีม Koya ผลงาน Part to Future
7) ทีม 2.9 ผลงาน ฝุ่น ควัน ฉัน ดาวเทียม


#NIA #IFI #NIACC2020 #ImagesOfFutures #CreativeContest2020