ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับ “รางวัลระดับประเทศ” โครงการ NIA Creative Contest ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND”

1 ตุลาคม 2563

🎊 ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับ “รางวัลระดับประเทศ” โครงการ NIA Creative Contest  ในหัวข้อ “Images of Futures : FUTURELAND”🎊

🏆 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

🔴 ทีม คุณเขียว โปรดักส์ชั่น [ ชื่อผลงาน “THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดล้างศัตรูพืช” ]

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

📌 ทีมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศสามารถประสานงานกลับมาที่: 0897934968 (คุณพิมพ์ ผู้จัดการโครงการ)

#NIA #IFI #NIACC2020 #ImagesOfFutures #CreativeContest