ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563”

 21 มิถุนายน 2563

‼️หากคุณคือองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตโดยการมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้ เทคโนโลยีมาสร้างโอกาสและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง มีวัฒนธรรมในการทำนวัตกรรมถ่ายทอดตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ไปถึงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

โอกาสมาถึงแล้ว!!

ขอเชิญร่วมแสดงความเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของคุณในอนาคต และแสดงศักยภาพทางนวัตกรรมสู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ

ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด

“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563”

รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย พร้อมรับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

โดยการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่

1.องค์กรขนาดใหญ่ (Large Organization)

2.องค์กรขนาดกลาง (Medium Organization)

3.องค์กรขนาดเล็ก (Small Organization)

สมัครเข้าร่วมประกวดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.award.nia.or.th

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจิลลา โทรศัพท์ 085-041-1855 อีเมล iop@nia.or.th

 

#ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

#NationalinnovationAwards

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

#NIA