ขอเชิญร่วมการเสวนา Young MHESI Scholars Talk EP. 10 เรื่อง อนาคต SMEs ไทยในยุค New Normal “รุ่ง ร่วง หรือรุ่งริ่ง”

10 มิถุนายน 2563

ขอเชิญร่วมการเสวนา Young MHESI Scholars Talk EP. 10
เรื่องอนาคต SMEs ไทยในยุค New Normal “รุ่ง ร่วง หรือรุ่งริ่ง”
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

สนับสนุนโดยกระทรวง อว. ร่วมกับสถาบันการมองอนาคตนวัตรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะบริหารธุรกิจ NIDA

พิเศษสุดๆ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่าน Zoom 5 ท่านแรก จะได้รับหนังสือ “เครื่องมือการมองอนาคต” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

✅ ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน Zoom ที่ https://forms.gle/g7rDpakHyDiNBYme9

#IFI #YoungMHESI #NewNormal