ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs/Startup ร่วมตอบแบบสอบถาม

15 กรกฎาคม 2564

📣NIA ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs/Startup ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อออกแบบกลไกการสนับสนุนและช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน

.

📩สามารถกรอกแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นี้

.

📌https://docs.google.com/.../1XvbCPMM2rUT5RPJmKklwTt9.../edit

.

#NIA #ARC #SMEs #Startup #Questionnaire