ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการประกาศรางวัลนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

5 ตุลาคม 2564

✨ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการประกาศรางวัลนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติคนไทยที่สรรสร้าง

ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น และก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ โดยในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

.

🏆 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

▪️ด้านเศรษฐกิจ

▪️ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

▪️ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

▪️ด้านสื่อและการสื่อสาร

▪️ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

🏆 รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

🏆 รางวัล NIA Creative Contest 2021

🏆 รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

#วันนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationThailand #Innovation2021