กิจกรรม Workshop โครงการ NIA Creative Contest 2020 พื้นที่ภาคอีสาน

23 กรกฎาคม 2563

🔴เตรียมพบกับกิจกรรม Workshop โครงการ NIA Creative Contest 2020 พื้นที่ภาคอีสาน🔴

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures

FUTURELAND of NORTHEASTERN

โดยวิทยากร

คุณนะโม ทองกำเหนิด

นักแสดง ผู้กำกับ นักเขียนบทภาพยนตร์ ​และอนิเมชั่น Production​ Supervisor

 

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

กิจกรรม Workshop จะได้โอกาสในการนำเสนอข้อเสนอโครงการ (Proposal) หรือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์ (Storyboard) เพื่อชิงเงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน เป็นจำนวน 30 ทีม ทีมละ 5,000 บาท

 

**ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมทีมละ 3,000 บาท 🚗

 

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาประกอบการทำกิจกรรม: Notebook 💻

 

ติดตามข้อมูลการประกวดที่: 

- Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute

- Facebook : เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณกรทิพย์ โชติชุ่ม (ทิพย์)

สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์ 0-4422-4840 หรือ 0-4422-4823

 

#IFI #NIACreativeContest #ImagesofFutures