กิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคใต้

10 สิงหาคม 2563

✨🔵 NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคใต้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 🔵✨

โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 95 ทีม

และมีทีมที่เข้าร่วม Workshop กว่า 40 ทีม

🔹ช่วงเช้า

บรรยายหัวข้อ “Future Land of South” โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

- การเลือกภาพอนาคตและการทำให้ภาพอนาคตนั้นชัดขึ้นหรือทำอย่างไรให้ภาพอนาคตที่ไม่พึงประสงค์นั้นไม่เกิดขึ้น

- วิวัฒนาการเชิงพื้นที่ของภาคใต้

- การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความไม่ยั่งยืน ความซับซ้อน ความไม่แน่นอน และความคลุมเครือ

- ตัวอย่างคลิปวีดีโอการมองภาพอนาคตของโลก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเกิดไอเดียและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

และหัวข้อ “ลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณธิปไตย ศรีนวลขาว

- บรรยายความรู้เบื้องต้นในเรื่องของลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงข้อพึงระวังในการนำผลงานของบุคคลอื่นมาปรับใช้โดยไม่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์กับบุคคลนั้น

และหัวข้อ “เทคนิคการสร้างวีดีทัศน์” คุณมนตรี ศรีรัตน์

- แนะนำวิธีการถ่ายวีดีโอ การตัดต่อและการใส่เอฟเฟค (Effect) ต่างๆ ในวีดีโอ

🔹ช่วงบ่าย

การนำเสนอผลงานของทั้ง 40 ทีมที่เข้าร่วม เพื่อชิงเงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน จำนวน 30 ทีม ทีมละ 5,000 บาท

🔹ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม Workshop หรือไม่ได้รับเงินสนับสนุน ยังคงสามารถส่งผลงานเข้ามาได้📍

🔹สามารถ​ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 สิงหาคม 2563

ติดตามข้อมูลการประกวดที่:

- Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute

🔹สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/niacreativecontestsouthern/

#IFI #ImagesOfFutures #NIACreativeContest2020