กิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคอีสาน

2 สิงหาคม 2563

🔴NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคอีสาน ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 89 ทีม

และมีทีมที่เข้าร่วม Workshop กว่า 40 ทีม

📍ช่วงเช้า

ความรู้​พื้นฐานเกี่ยวกับการให้ข้อมูลกับผู้ชม​( S M C R)​ ว่าด้วยเรื่องการพูดถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว​เช่นวัฒนธรรม​ภูมิปัญญาความเป็นชาวอีสาน​ตลอดจนนำสิ่งที่เรามีอยู่ไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดนวัตกรรมใหม่ในอนาคต​ ได้รับความรู้และทักษะในการ เขียนเรื่องราว​ว่าด้วยเรื่อวหลัก​5​W 1H  ว่าเรื่องราวที่ดีและครบถ้วนควรเป็นอย่างไร​ เพื่อประโยชน์​ของทีมในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้เข้าใจถึงการมัดใจคนดูในเรื่องของการสรุปเนื้อหาให้คนดูเข้าใจง่าย และเข้าใจเทคนิคการกำหนดเวลาในการเล่าเรื่องแต่ละฉากว่าต้องใช้เวลาประมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสม​ ทั้งส่วนของ​เนื้อหา​  เทคนิค​และอารมณ์ รวมถึงการเข้าใจคอนเซปของเรื่องที่เราเขียน​ว่าต้องชัดเจนในเรื่องของ​Them Concept Main Messageและ​Icon

📍ช่วงบ่าย

การนำเสนอผลงานของทั้ง 40 ทีมที่เข้าร่วม เพื่อชิงเงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน จำนวน 30 ทีม โดยมีคณะกรรมการร่วมตัดสินผลงานเพื่อรับเงินทุนสนับสนุน ได้แก่

  1. คุณนะโม ทองกำเหนิด วิทยากร

  2. อาจารย์พิเชฐ ชาญชัย มหาวิทยา​เทคโน​โลยี​ราชมงคลอีสาน

  3. คุณอัครพล ด่านทองหลาง อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📍ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม Workshop ยังคงสามารถส่งผลงานเข้ามาได้📍

📌📌📌สามารถ​ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2563 ที่: https://forms.gle/M4mDMLFXsosUJQDeA

ติดตามข้อมูลการประกวดที่:

- Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute

- Facebook : เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณกรทิพย์ โชติชุ่ม (ทิพย์) สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์ 0-4422-4823

#IFI #ImagesOfFutures #NIACreativeContest2020