กิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

20 กรกฎาคม 2563

‼️NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 98 ทีม

และมีทีมที่เข้าร่วม Workshop กว่า 45 ทีม

ช่วงเช้า

มีการบรรยายโดยวิทยากรในหัวข้อ

"Inspiration Innovation Foresight”

โดย นายชัยวัฒน์ จันธิมา ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์พะเยา

“Content is the King” โดย คุณฐปกร ทวีศรี 1 ในทีม Creative รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

ในประเด็นการนำหลักการการมองอนาคตมาปรับใช้ร่วมกับการทำวีดิโอท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ และสะท้อนสังคมอย่างเข้าใจง่าย ต่อด้วยการเล่าประสบการณ์ตรงจากการทำงานในด้านสื่อ เพื่อหาแรงบันดาลใจในการทำผลงานออกมาได้อย่างโด่ดเด่น ปิดท้ายด้วยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ในการทำวีดิโออย่างถูกต้อง

ช่วงบ่าย

เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal)

#IFI #NIACreativeContest #ImagesOfFuture