กิจกรรม Virtual Panel Discussion 05 “บทบาทสื่อ ที่เกื้อหนุนเยาวชนต่อการเป็นพลเมืองโลก”

24 กรกฎาคม 2564

เพราะ ‘สื่อ’ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคมที่ส่งผลต่อความเชื่อ กรอบคิดและพฤติกรรมของผู้คนในสังคม

การเติบโตของ Social Media ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้เกิดการไหลเวียนของความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์และวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร้ข้อจำกัด แล้วในฐานะ ‘คนทำสื่อ’ และ ‘Influencer’ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ทำงานผ่านความคิดคน คิดเห็นอย่างไรกับบทบาท 'คนทำสื่อ' ในการเชื่อมโยงเยาวชน ไปสู่การเป็นพลเมืองโลก?

ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนข่าวที่เชื่อเรื่องข้อเท็จจริง จรรยาบรรณและความสำคัญของเนื้อหาข่าวในยุคที่เมืองไทยอยู่ภายใต้วิกฤตการสื่อสาร ‘เอม-นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์’ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว WorkpointTODAY  ชวนคุยกับคนทำสื่อที่เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์คือแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่จะพาไปสู่โอกาสใหม่ๆ ‘เบลล์ - จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์’ บรรณาธิการบริหาร a day และ ‘แพรี่พาย - อมตา จิตตะเสนีย์' Pearypie: Make-up Artist/Theatrical Artist Makeup Makeup Artist ระดับโลกที่ได้พา ‘ผ้าไทย’ ไปสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก ปัจจุบันเธอผันตัวสู่การเป็น Culture & Environment Activist เต็มตัวแล้ว

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute และ Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อที่ Clubhouse ที่นี่! https://www.clubhouse.com/event/xLlBz0bx

---------------

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP เวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียผลิตหนังสั้นที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับอนาคต ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ สังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 https://bit.ly/2SGOtLz) #NIACreativeContest2021