กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ”

25 พฤศจิกายน 2563

📣 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

📖 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ" ในวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้อีกหนึ่งเครื่องมือด้านการมองอนาคต เพื่อนำไปช่วยออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ

📝 รับจำนวนจำกัด ... ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSds2ioN5B24dZ.../viewform

 

#IFI #FutureForce #ForesightTraining #NarrativeForesight #OPDC #NIDA #TU